Onderzoek stoelmassage: Wat is het effect van stoelmassage?

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de effecten van stoelmassage op regelmatige basis.
Van de drie meest bekende onderzoeken naar het effect van stoelmassage zijn hieronder conclusies en samenvattingen te vinden. Twee van de stoelmassage onderzoeken zijn in Nederland gehouden en één stoelmassage onderzoek in de US, Miami.

Effecten stoelmassage

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat stoelmassage effectief is:
1. Toename van alertheid, snelheid en accuratesse
2. Sterke verlaging van de ervaren werkstress
3. Positief effect op psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat

 

Samenvattingen van de onderzoeken

2006 - Universiteit Maastricht, Freeke de Bresser, ID-nummer: 128945
In deze studie is onderzocht of een stoelmassage interventie, volgens de TouchPro Europe methode, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Stoelmassage is een drukpuntmassage van hoofd, nek, schouders en armen gebaseerd op Shiatsu.
De interventiegroep kantoormedewerkers heeft 16 weken, één maal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen massage ontvangen. Op twee tijdsmomenten, voor en na de massageperiode, is bij beide groepen de ervaren gezondheid gemeten.
Ervaren gezondheid is geoperationaliseerd als psychische vermoeidheid, emotionele reacties en vermoeidheid tijdens het werk, burnout, slaapkwaliteit en klachten aan het bewegingsapparaat.
Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep. Voor de andere uitkomstmaten werden geen significante effecten gevonden.
⇑⇑ Er kan geconcludeerd worden dat de relatief beperkte interventie toch een positief effect op psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat teweeg heeft gebracht.

 

1996 - Universiteit van Miami, Touch Research Institute, medische faculteit, door Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Field et al. 1996. Neuroscience Vol 86 pp. 197-205.
Stoelmassage onderzoek: Zesentwintig volwassenen kregen gedurende vijf weken, twee keer per week een stoelmassage van een kwartier. Een controlegroep van vierentwintig volwassenen werd gevraagd om zich gedurende vijftien minuten te ontspannen in de massagestoel. Dit gedurende vijf weken, twee keer per week. Op de eerste en de laatste dag van het onderzoek werden er EEGs gemaakt: voor- tijdens en na de sessie. Aanvullend hierop werd voor en na iedere sessie hun alertheid, hun gemoedstoestand en hun angstniveau vastgesteld aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Bovendien werd voor en na iedere sessie het cortisolnivo vastgesteld. Aan het begin van iedere sessie werden gestandaardiseerd gegevens
vastgelegd over belangrijke levensgebeurtenissen en werkstress.
Na statistische analyse van de onderzoeksgegevens blijkt uit dit onderzoek de volgende effecten van stoelmassage:

Wél stoelmassage

⇑⇑ Toename van alertheid/waakzaamheid.
(Het EEG laat een daling zien van frontale alpha en bètakracht.)
⇑⇑ Toename van de snelheid en accuratesse waarmee bepaalde gestandaardiseerde werkzaamheden na de massage worden uitgevoerd.
⇑⇑ Gemeten angstniveaus waren significant lager dan bij de controlegroep, dus verbeterd.
⇑⇑ Significant gemeten werkstress-vermindering, beter dan de controle groep.

Géén stoelmassage. Rustig zitten.

⇓⇓ Afname van alertheid/waakzaamheid.
(Het EEG laat een stijging zien van frontale alpha en bètakracht.)
⇒ Geen verandering m.b.t. de snelheid en accuratesse waarmee gestandaardiseerde werkzaamheden werden uitgevoerd.
⇑ Gemeten angstniveaus was gedaald, maar significant minder gedaald dan bij de groep die stoelmassage ontving.
⇑ Lichte gemeten werkstress-vermindering.
⇑⇑ Aan het einde van de vijfde week is de gemoedstoestand van beide groepen evenveel verbeterd.
⇑ Een EEG verandering, de frontale deltakracht, verandert bij beide groepen gelijk.

 

Onderzoek van Joy Fang
In 2001-2002 is een pilot onderzoek gedaan naar de wekelijkse effecten van TouchPro® Stoelmassage. De resultaten geven een duidelijke vermindering van zowel fysieke- als psychische klachten aan. Soms zijn de effecten zelfs onverwacht, zoals een keelpijn die na stoelmassage weg is en weg blijft. Een verstuikte enkel die tot uren na de stoelmassage geen pijn doet en één persoon die gemiddeld 6 x per jaar een migraineaanval had, heeft tijdens de hele onderzoeksperiode geen migraine gehad.
Effect stoelmassage: Bij de start van het onderzoek hadden 17 deelnemers samen 79 klachten (100%). Er is 184 keer gemeten over 17 deelnemers.
  • Klachten min of meer hetzelfde gebleven: 29,1 %
  • Klachten sterk afgenomen: 40,5 %
  • Klachten verdwenen: 30,4 %
Ook op het gebied van spanningslevel, helderheid van denken en impact van de werkdruk zijn de resultaten zeer goed.
Van de meeste deelnemers is gebleken dat na bijna elke stoelmassage het spanningsniveau is gedaald, de helderheid van denken is toegenomen en de impact van de werkdruk is afgenomen.
                                               afgenomen     gelijk gebleven     toegenomen
Spanningslevel                    87,5 %                10,7 %                     1,6 %
Helderheid van denken         6,5 %                 13,6 %                   79,9 %
Impact van werkdruk           80,4 %                17,4 %                     2,2 %
NB Ten tijde van de pilot zijn er voor 52,9 % fysiek en / of psychisch boven normaal belastende omstandigheden geweest. (overlijden, scheiding, ernstige ziekte, verbouwing, verhuizing en studie/examens.)

Spot On Massage

Stoelmassage op locatie: op het werk, evenement of bij u thuis

Wilt u ook de positieve effecten van stoelmassage ervaren of wilt u uw werknemers extra motiveren en zorgen voor vitaliteit op de werkvloer?
Lees meer over Stoelmassage, of neem direct contact met mij op voor meer informatie of een kennismakingsafspraak.